Ýmis verkefni

Húsfélagið Laugarvegi 81
Þak endurnýjað ásamt kvistum og gluggum. Viðgerðir innanhúss eftir leka

Húsfélagið Hjarðarhaga 36-42
Lekaviðgerðir og mygluhreinsun,
Umsjón Efla verkfræðistofa.

Húsfélagið Skúlagötu 20
Skipt um 140 gler ásamt glerlistum og minniháttar viðgerðum utanhúss.
Umsjón Verkþjónusta Hjalta

Norðurbrún 1
Viðgerðir á þaki
umsjón Félagsbústaðir

Húsfélagið Garðatorg 7
Leka og þakviðgerðir á flötu þaki
Umsjón Efla Verkfræðistofa

Húsfélagið Gullteig 18
Þak endurnýjað, veluxgluggar yfirfarðir og settar nýjar þakrennur og niðurfallsrör

Traðarberg 15
Þak og þakgluggar endurnýjaðir ásamt rennum og niðurfallsrörum

Húsfélagið Sóltún 8-12
Lekaviðgerðir

Kirkjugarðar Reykjavíkur
Aðalverktakar, endurnýjun á húsnæði, þak og gluggaskipti ásamt frágangi innanhúss.
Umsjón Efla verkfræðistofa

Bílabúð Benna
Viðhald og breytingar.

Reir verk ehf.
Uppsetning á sturtuglerjum.

Deshús byggingafélag, Uglugata 13, 13a
Nýbygging, parhús afhent fokhelt.

Dalshraun, húsfélag
Gluggaísetning.

Rarik Snæfellsnes
Aðalverktakar, endurnýjun á spennistöð, klæðning, gluggar, hurðar og frágangur að innan.

Gluggasmiðjan ehf.
Svalalokanir, glugga og glerísetningar.

​Kirkjubraut 1
Aðalverktakar, endurnýjun sex íbúða, þak, klæðning, raf og pípulagnir, lóðafrágangur að utan ásamt innréttingum og gólfefnum.

Skúlagata 20
Glerskipti.

Mannverk ehf.
Undirverktakar, gluggaísetningar og fl.

Húsfélagið Fagrahvammi 2, 2a
Leka- og þakviðgerðir.

Húsfélagið Garðatorgi
Undirverktakar, viðgerðir á gluggum og klæðningu.

Húsfélagið Kaplaskjólsvegi
Gluggaskipti, Þakviðgerðir, lekaviðgerðir og fl.

Húsfélagið Austurströnd 10
Lekaviðgerðir.

Húsfélagið Álfkonuhvarfi 64-67
Gluggaskipti og þakviðgerðir.

Húsfélagið Fjörður Hafnarfirði
Glugga og glerskipti, þakviðgerðir, lekaviðgerðir og fl.

Húsfélagið Bergþórugötu 15
Snjógildrur á þak, gluggaviðgerðir.

Húsfélagið Langamýri
Endurnýjun á þakkanti.

Nesdekk
Uppsláttur og undirstöður fyrir stálgrindarhús.

Blue mountain Hotel
Ýmislegt viðhald og breytingar.

Bakarameistarinn Suðurveri
Breytingar og viðhald á verslun og húsnæði.

Hydroscand
Uppsetning á gluggafront með sjálfvirkum rennihurðum.

Pixel prentþjónusta
Breytingar innanhúss.

Húsfélagið Grímshaga
Glerísetningar.

Indverska sendiráðið
Gluggaísetning ásamt uppsetningu á öryggisgirðingu kringum hús.

Ístak Egilshöll
Undirverktakar, uppsetning á hljóðísogsplötum í körfuboltasal, ásamt uppsetningu á hurðum og kerfislofti.

Verslanir Nóatúns
Almennt viðhald og breytingar.

Krónan Bíldshöfða
Ýmsar breytingar á verslun.

Zymetech ehf.
Breytingar á húsnæði, gips og annar frágangur.

Festi hf.
Smíði á innréttingum og afgreisluborði.

Freyr ehf.
Undirverktakar, gips og annar frágangur innanhúss.

Base hotel
Uppsetning á hurðafrontum.

Veritas Capital
Ýmislegt viðhald og breytingar á fasteignum innan og utanhúss.

Distica, Suðurhraun 12a
Endurbætur á skrifstofum ásamt viðhaldi innan og utanhúss.

Reitir X, Súlagata 17
Viðhald á gluggum og breytingar innanhúss.

Ra 10, Tjarnavellir 11
Lekaviðgerðir.

Höfðaeignir
Ýmislegt viðhald fasteigna.

Húsfélagið Austurvegi 3, Selfoss
Þakviðgerðir, endurnýjun á þakgluggum, uppsetning á reyklúgum og nýjum gluggum á þak, þakkantur og fl.

Hólmaslóð 2
Gluggar og klæðning á gafl.

Reginn, Fiskislóð 53-57
Gluggaísetningar ásamt lekaviðgerðum.

Krónan Hvaleyrarbraut
Breytingar og endurgerð á verslun.

Kaffibrugghúsið ehf.
Standsetning á húsnæði innanhúss.

Ásbúð 21
Endurnýjun á Kjartans-þakkanti.